TRÆNING AF SINDET


 
 
Forside
 
Kurser
 
Tilmelding
 
Læs mere
 
Mentaltræning
 
barre

Træning af sindet - Træning af sindet

Weekendkursus i psykologi

TANKENS KRAFT

- redskaber til at beherske tanker og følelser


Formål : Lære at dreje tanken i den retning der tjener os bedst.

Man bliver som man tænker. Vores tanker udløser følelser. Gode tanker skaber gode følelser. Vrede tanker skaber vrede følelser.

Tanken danner grundlag for vores mentalitet, væremåde og handlinger. Hele det menneskelige liv afhænger af hvordan vore tankeprocesser fungerer.

De gamle grækere kendte tankens magt når de sagde :” Det er ikke tingene i sig selv der plager os men tanker om disse ” - således er det først og fremmest vores oplevelser og fortolkninger af de ydre begivenheder, der udløser vore reaktioner.

Det ydre – andre mennesker og begivenheder – kan vi ikke få kontrol over. Men på det indre plan kan vi få kontrol, fordi vi her har frihed til at vælge hvilke tanker og holdninger vi antager overfor det, der sker. Ved at få indsigt i vores mentale struktur, har vi mulighed for at ændre vores eget sind.

Sindet består af tanker og følelser og er den motiverende kraft bag vore handlinger. Sindet er bestemmende for vores karakter og opførsel. Vi kan bruge tanken til at udvikle de allerfineste karaktertræk i vor menneskelige personlighed. Skabe nye tanker, af høj kvalitet, som kan være til gavn og glæde. Gennem træning af sindet kan vi befri os fra uhensigtsmæssige vaner og erstatte dem med ro, indre fred og omsorg for os selv og andre.

Når vi for alvor bliver bevidste om, hvor betydningsfulde vore tanker er, vil vi opdage, at vi hvert øjeblik har mulighed for at så noget nyt, måske en større forståelse eller et nyt venskab – at vi hver dag har snesevis af muligheder for at tænke tanker, der bliver til venlighed og accept.

Kurset er for den, der nærer interesse for at forstå sig selv og den menneskelige tilværelse; for den, der ser det moderne menneskes behov for teknikker / metoder, som kan tæmme og beherske sindet; for den, der stræber efter at føre sindet til den indre frihed.

Kurset kombinerer vestlig psykologi med østlig filosofi og er tilrettelagt som teoretisk undervisning med enkle øvelser og afsluttende hjertemeditation. Kræver ingen forudsætninger.


 
cand. psyk. Elsebeth Gronemann | tlf: 2553 5661 | www.traeningafsindet.dk | email:info@traeningafsindet.dk